ProgramowaniePython

Python – wprowadzenie

01 - 02 sie 2024

Online

3 000,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Funkcjonalność, prostota, wysoka produktywność i łatwy język sprawiły że Python stał się wszechobecnym narzędziem programistów z różnych dziedzin. Wśród zastosowań Python najczęściej wymienia się – tworzenie systemów, GUI, Skryptów web, baz danych, prototypowanie, obliczenia naukowe, data mining i wiele innych. Niskie koszty utrzymania, szybki cykl rozwoju oprogramowania to tylko niektóre z wielu korzyści jakie mają organizacje wykorzystujące Python.

  Wprowadzenie do Python to szkolenie które zaprojektowaliśmy od podstaw. Początkowe sekcje szkolenia dostarczają wiedzy o tym czym jest Python, jak go zainstalować i skonfigurować do Twoich potrzeb. Od tego miejsca zaczniesz programować poznając podstawowe koncepcje programowania w języku Python. Kolejne sekcje tego szkolenia poruszają tematy i konstrukcje niezbędne w pracy każdego programisty.

  W trakcie szkolenia będziesz miał/a okazję sprawdzić swoją wiedzę budując pierwszy program w języku Python, nauczysz się pisać funkcje oraz wczytywać i analizować dane.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest do różnych grup użytkowników których łączy chęć poznania Python jako języka programowania. Niezależnie od tego czy jesteś programistą czy dopiero uczysz się programować jeśli chcesz pisać programy w języku Python to powinieneś zacząć od tego szkolenia.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Tworzyć podstawowe programy w języku Python
  • Identyfikować i poprawnie korzystać z różnych typów danych w Python
  • Wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne
  • Tworzyć przejrzysty i łatwy do zrozumienia kod
  • Korzystać z wyrażeń warunkowych do zarządzania wykonaniem programu
  • Definiować i wykonywać powtarzalne działania za pomocą pętli w Python
  • Tworzyć, modyfikować Listy i inne bardziej skomplikowane obiekty danych
  • Tworzyć funkcje dla powtarzalnych części pracy
  • Zarządzać plikami i folderami z poziomu Python
  • Pracować z zewnętrznymi bazami danych SQL
  • Korzystać z modułów Python odpowiednich do rozwiązania Twoich problemów
  • Debugować kod i zarządzać błędami w programach Python
  • Dlaczego Python stał się ważnym środowiskiem programistycznym
  • Python to nie tylko język skryptowy
  • Kto korzysta ze środowiska Python?
  • Do czego można wykorzystać Python?
  • Jak Python jest rozwijany i wspierany
  • Różnice pomiędzy Python 2.X a 3.X
  • Gdzie znajdę pomoc
  • Skąd pobrać Pythona
  • Dystrybucje – jak szybko zacząć pracę z Python
  • Instalacja na różnych platformach
  • Konfiguracja Python
  • Podstawy języka
  • Pierwszy program
  • Tryby pracy z Python
  • Środowiska PyCharm, Jupyter Notebooks, Spyder
  • Struktura kodu i wcięcia
  • Komentarze
  • Zmienne i przypisanie
  • Wyrażenia
  • Strings
  • Liczby
  • Interaktywne wprowadzanie danych
  • Wbudowane operatory
  • Debugowanie
  • Hierarchia obiektów
  • Liczby – podstawowe operacje i metody
  • Ciagi znaków (Strings) – sekwencje, podstawowe operacje i metody
  • Listy (Lists) – tworzenie, podstawowe operacje, metody
  • Słowniki (Dictionaries) – tworzenie, klucze, zagnieżdżanie
  • Krotki (Tuples) – tworzenie, operacje, metody
  • Wyrażenia typu Boolean
  • Operatory logiczne
  • Warunkowe wykonanie kodu if-elif-else
  • Zagnieżdżone konstrukcje warunkowe
  • Pętle for, while
  • Iteratory
  • Nazwy plików i ścieżki
  • Moduł OS do zarządzania plikami i folderami
  • Informacje o plikach i ścieżkach
  • Operacje na plikach
  • Definiowanie funkcji – składnia
  • Wywoływanie funkcji
  • Parametry
  • Lokalne vs globalne zmienne
  • Output
  • Czym są moduły
  • Podstawowe biblioteki
  • Ładowanie modułów – import
  • Ścieżka dostępu do modułów
  • Scoping rules i namespaces