ExcelStatystyka

Analiza statystyczna w Microsoft Excel

22 - 23 sie 2024

Online

2 450,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Ze względu na swoją wszechobecność, w wielu instytucjach program Microsoft Excel stał się podstawowym narzędziem do przeprowadzania analiz ilościowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie oferuje program Microsoft Excel w zakresie przeprowadzania analiz przy wykorzystaniu narzędzi statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego, modelu regresji oraz metod dekompozycji i prognozowania szeregów czasowych.Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne każdej omawianej metody analizy statystycznej, a następnie – na wielu przykładach – sposób jej zaimplementowania w praktyce przy użyciu programu Microsoft Excel.Podczas szkolenia omówiony zostanie dodatek Analysis ToolPak, funkcje statystyczne dostępne w programie Microsoft Excel oraz pokazane zostaną sposoby na wykonanie obliczeń statystycznych, które nie zostały bezpośrednio zaimplementowane przez Microsoft.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest dla osób, które chcą nabyć lub rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu metod analizy statystycznej oraz sposobów ich implementacji w programie Microsoft Excel:

  • Studentów
  • Analityków
  • Konsultantów
  • Menadżerów
  • Statystyków

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Wykonywać operacje na danych przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji programu Microsoft Excel
  • Posługiwać się dodatkiem Analysis Toolpak
  • Wykonywać w programie Excel obliczenia związane z analizą statystyczną oraz interpretować ze zrozumieniem ich wyniki
  • Importowanie danych do programu Microsoft Excel
  • Grupowanie, sortowanie, sumy częściowe
  • Tabele przestawne
  • Funkcje zwykłe i tablicowe
  • Zaawansowane funkcje programu Microsoft Excel: funkcje daty i czasu, matematyczne, statystyczne, wyszukiwania i odwołań, tekstowe, logiczne
  • Dodatek Analysis ToolPak
  • Ćwiczenia
  • Czym zajmuje się statystyka opisowa
  • Sposoby prezentowania rozkładu empirycznego
  • Charakterystyki liczbowe rozkładu empirycznego
  • Ćwiczenia
  • Co to jest wnioskowanie statystyczne
  • Rozkład i przedziały ufności dla średniej
  • Idea testowania hipotez statystycznych
  • Testy istotności dla średniej i wariancji
  • Testy istotności dla dwóch średnich i dwóch wariancji
  • Testy istotności dla więcej niż dwóch średnich (ANOVA) i więcej niż dwóch wariancji
  • Test zgodności
  • Tabele kontyngencji i test niezależności chi kwadrat
  • Ćwiczenia
  • Współczynnik korelacji
  • Model regresji liniowej
  • Weryfikacja statystyczna modelu regresji liniowej
  • Ćwiczenia
  • Wykresy
  • Transformacje
  • Dekompozycja szeregów czasowych
  • Metody prognozowania
  • Ocena trafności prognoz
  • Ćwiczenia