MatlabProgramowanie

Wprowadzenie do Matlab

22 - 23 lip 2024

Online

2 450,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Matlab to interaktywne i zintegrowane środowisko programistyczne wykorzystywane do obliczeń naukowych, inżynierskich, wizualizacji, obliczeń symbolicznych i wielu innych zadań. Intuicyjny i łatwy język, zintegrowane środowisko programistyczne i rozbudowany moduł debugowania sprawiają że pomimo obecności wielu innych języków Matlab wciąż należy do ścisłej czołówki narzędzi stosowanych w obliczeniach inżynierskich i naukowych.

  Szkolenie Wprowadzenie do Matlab stanowi doskonałe wprowadzenie do środowiska i języka programowania niezależnie od przyszłego zastosowania. Szkolenie zaczyna się od absolutnych podstaw które w miarę postępu zastępowane są przez coraz bardziej zaawansowane elementy programowania.

  Szkolenie prowadzone jest w formacie Live Scripting co pozwala na oswojenie się z nowym środowiskiem programistycznym i utrwalenie zdobytej wiedzy. W trakcie szkolenia cały czas będziesz pracował w Matlab.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Jeśli nie znasz środowiska Matlab to szkolenie wprowadzenie do Matlab jest właśnie dla Ciebie. Szkolenie to jest odpowiednie dla wszystkich osób zaczynających swoją przygodę z Matlab a zwłaszcza dla inżynierów, badaczy, nauczycieli akademickich i programistów.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Poruszać się w środowisku Matlab
  • Tworzyć przejrzyste skrypty i programy
  • Warunkować wykonanie kodu za pomocą różnych konstrukcji
  • Tworzyć pętle
  • Importować i eksportować dane do zewnętrzynch plików
  • Optymalizować czas wykonania kodu wektoryzując
  • Przetwarzać dane typu string
  • Organizować dane za pomocą odpowiednich obiektów Matlab
  • Tworzyć zaawansowane funkcje dla powtarzalnych obliczeń
  • Wizualizować dane i obliczać podstawowe statystki dla danych
  • Przegląd możliwości Matlab
  • Środowisko pracy Matlab
  • Definiowanie zmiennych
  • Znaki i kodowanie
  • Wektory i Macierze
  • Algorytmy
  • Skrypty w Matlab
  • Wejście i Wyjście
  • Ładowanie i zapisywanie plików
  • Definiowanie funkcji dla skalarów
  • Operatory relacji
  • Konstrukcja if
  • Konstrukcja if-else
  • Zagnieżdzone warunki if
  • Konstrukcja switch
  • Funkcje logiczne
  • Pętle for
  • Pętle while
  • Zagnieżdżone pętle
  • Pętle z wykorzystaniem wektorów i macierzy
  • Operacje na wektorach i macierzach
  • Wektory i macierze jako argumenty funkcji
  • Wektory wartości logicznych
  • Wektoryzacja
  • Mierzenie czasu wykonania kodu
  • Organizacja skryptu
  • Preambuła
  • Komentarze
  • Zasięg zmiennych
  • Techniki debuggowania skryptów
  • Profilowanie skryptów i optymalizacja
  • Tworzenie zmiennych typu string
  • Operacje na stringach
  • Funkcje logiczne dla danych string
  • Konwersja typów
  • Cell Arrays – tworzenie, operacje, indeksowanie
  • Structures – tworzenie, operacje, indeksowanie
  • Funkcje I/O dla plików binarnych
  • Ładowanie danych w formatach TXT, CSV, XLS
  • Korzystanie z formatu danych Matlab
  • Anonimowe funkcje
  • Zmienna liczba argumentów w funkcji
  • Zagnieżdżone funkcje
  • Funkcje rekursywne
  • Przechowywanie i dostęp do funkcji
  • Funkcje graficzne
  • Animacje
  • Wykresy 2-D
  • Wykresy 3-D
  • Formatowanie wykresów
  • Eksportowanie wykresów
  • Funkcje statystyczne
  • Operacje na podzbiorach
  • Sortowanie
  • Indeksowanie
  • Wyszukiwanie