Apache SparkData Science

Machine Learning z Apache Spark

24 - 26 lip 2024

Online

3 600,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie Machine learning z Apache Spark zostało stworzone z myślą o doświadczonych data scientists którzy chcą rozszerzyć swój warsztat narzędziowy o technologię Apache Spark  i wykorzystać jej potenciał w maszynowym uczeniu na dużych zbiorach danych. Swoim zakresem szkolenie obejmuje krótkie wprowadzenie do Spark, ETL, przygotowanie danych , wstępną analizę budowę modeli maszynowego uczenia, ewaluacje i cross walidacje.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Grupą docelową dla szkolenia Machine Learning z Apache Spark są doświadczeni Data Scientists którzy chcą nauczyć się pracować z dużymi zbiorami danych przy pomocy technologii Apache Spark.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia:

  • Nauczysz się przygotowywać zapytania i tworzyć DataFrames w Spark
  • Dowiesz się jak poprawić wydajność korzystając z cache i poznasz najlepsze praktyki
  • Poznasz sposoby rozwiązywania problemów przy przetwarzaniu pracy w Spark
  • Dowiesz się jak przeprowadzić proces ETL z różnych zbiorów danych
  • Znajdziesz rozwiązania na problemy takie jak braki w danych, imputacja, filtrowanie
  • Przeprowadzisz wstępną analizę danych obliczając podstawowe statystyki, zidentyfikujesz problemy jakości danych
  • Przeprowadzisz konieczne transformacje na danych przed uczeniem takie jak standaryzacja, normalizacja, przekodowanie czy binaryzacja.
  • Nauczysz się budować proces maszynowego uczenia dla problemów z nadzorem i bez nadzoru
  • Zbudujesz modele maszynowego uczenia do problemów prognozowania, klasyfikacji, segmentacji czy wykrywania anomalii
  • Nauczysz się budować modele uczenia takie jak regresja liniowa, logistyczna, drzewa decyzyjne, K-NN, Naive Bayes, drzewa decyzyjne z wykorzystaniem boostingu, Sieci neuronowe, metody klastrowania K-means, Clara, hierarchiczne metody, SOM, PCA
  • Dowiesz się jak stworzyć procedurę uczenia zawierającą wszystkie niezbędne elementy: transformacje, estymacje i ewaluację modeli
  • Nauczysz się jak tuningować parametry algorytmów maszynowego uczenia przy pomocy cross walidacji
  • Przegląd technologii Big data
  • Podstawy programowania w Scala
  • Rozpoczynamy pracę z Spark
  • Model programowania w Spark
  • Wykonanie aplikacji
  • Interfejs API i Notebook
  • Caching
  • Problemy maszynowego uczenia
  • Uczenie z nadzorem i bez nadzoru
  • ML krok po kroku
  • Bias vs Variance
  • Ewaluacja algorytmu
  • Cross walidacja
  • Miary dopasowania dla różnych problemów
  • Przykłady zastosowań metod ML
  • Rodzaje modeli ML
  • Komponenty systemu maszynowego uczenia
   • Pozyskanie i przechowywanie danych
   • Czyszczenie danych i transformacje
   • Uczenie modelu
   • Wdrożenie i integracja modelu
   • Monitorowanie
  • Architektura systemu maszynowego uczenia
  • Łaczenie z danymi
  • Eksploracja i wizualizacja danych
  • Przetwarzanie i transformacje zbioru
  • Dobór zmiennych użytecznych w analizie
  • Rodzaje modeli regresji
  • Dobór zmiennych
  • Uczenie modelu na zbiorze treningowym
  • Ewaluacja modelu, MSE, RMSE
  • Tuningowanie za pomocą cross walidacji
  • Przegląd algorytmów klasyfikacji
  • Trenowanie modelu klasyfikacji
  • Ewaluacja i miary jakości
  • Tuningowanie parametrów
  • Ewaluacja modelu, miary trafności, ROC
  • Tuningowanie parametrów
  • Rodzaje algorytmów klastrowania obserwacji
  • Dobór zmiennych do problemu
  • Uczenie modelu bez nadzoru
  • Ewaluacja algorytmu
  • Tuningowanie parametrów
  • Rodzaje algorytmów rekomendacyjnych
  • Dobór zmiennych
  • Uczenie modelu rekomendacyjnego
  • Ewaluacja modelu
  • Wdrożenie modelu rekomendacji
  • Metodologia uczenia na danych tekstowych
  • Przekształcanie danych tekstowych do formy TF-IDF
  • Uczenie modelu
  • Ewaluacja
  • Metody redukcji wymiaru: PCA, SVD, Faktoryzacja, Klastrowanie
  • Aplikacja metod redukcji w Spark
  • Uczenie w czasie rzeczywistym
  • Streaming
  • Tworzenie aplikacji z Spark Streaming
  • Uczenie online
  • Ewaluacja modelu