RStatystyka

Projekty Analityczne w R & RStudio

29 - 31 lip 2024

Online

3 600,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o zarządzaniu, projektowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu dobrego projektu analitycznego w środowisko R oraz RStudio. Główny nacisk tego szkolenia położony został na organizację, pracę grupową, wersjonowanie, powtarzalne analizy oraz dokumentowanie projektów analitycznych w RStudio. Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz aktualną i poszukiwaną wiedzę o pracy nad projektami analitycznymi w R.

  Szkolenie prowadzone jest metodą Live script, co oznacza, że cały czas poświęcony został na pracę w środowisku R i RStudio. W trakcie omawiania kolejnych tematów najpierw pracujesz wspólnie z trenerem a następnie w trakcie ćwiczeń utrwalasz sobie zdobytą wiedzę. Zwieńczeniem szkolenia jest projekt analityczny, który stworzysz od początku do końca wspólnie z trenerem.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest do osób które chcą przejśc od analiz ad hoc do uporządkowanych, powtarzalnych i dobrze zaplanowanych analiz w R. W szczególności szkolenie odpowiada na potrzeby profesjonalnych badaczy, analityków, deweloperów i menadżerów którzy pracują lub dopiero chcą zacząć pracować w R i RStudio.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Organizować projekt analityczny w R z pomocą RStudio
  • Zarządzać projektem analitycznym
  • Zarządzać wersjami projektu z pomocą Git
  • Importować dane do projektu z wielu różnych źródeł
  • Przygotowywać dane do analizy
  • Tworzyć przejrzyste i efektywne skrypty do powtarzalnych analiz
  • Tworzyć automatyczne raporty i prezentacje z pomocą R Markdown, LaTeX
  • Tworzyć pakiety a następnie udostępniać je wewnątrz organizacji
  • Koncepcja projektu analitycznego
  • Definicja projektu i planowanie
  • Wykonanie projektu
  • Monitorowanie i kontrola
  • Zamknięcie projektu
  • Dlaczego R i RStudio?
  • Podstawy języka
  • Obiekty
  • Indeksowanie
  • Funkcje
  • Import danych
  • Pamięc robocza
  • Pakiety
  • Przegląd możliwości RStudio
  • Pisanie skryptów w RStudio
  • Edytowanie skryptów
  • Nawigacja, sekcje i zwijanie kodu
  • Tworzenie pakietów
  • Tworzenie dokumentacji
  • Diagnozowanie błędów
  • Debugowanie kodu
  • Środowisko projektów w RStudio
  • Tworzenie projektu
  • Struktura folderów i plików
  • Kontrola wersji GIT i Subversion
  • Praca zespołowa nad projektem w RStudio
  • Narzędzia raportowania
  • Zarządzanie kontekstowe
  • Zarządzanie pakietami i zależnościami – packrat
  • Dobre praktyki
  • Przechowywanie danych w chmurze Dropbox
  • Przechowywanie danych w chmurze GitHub
  • Dostęp do plików
  • Wersjonowanie
  • RStudio i Git
  • Organizacja procesu ładowania danych
  • Importowanie danych zapisanych lokalnie
  • Importowanie danych zapisanych w bazie
  • Importowanie danych ze żródeł Internetowych
  • Automatyzacja procesu ładowania danych
  • Od danych surowych do danych poprawnych technicznie
   • Przekształcanie wymiaru danych
   • Zmiana nazw zmiennych/tworzenie nowych
   • Porządkowanie obserwacji
   • Filtrowanie obserwacji i zmiennych
   • Przetwarzanie danych tekstowych
   • Zmiana klas zmiennych
   • Łączenie zbiorów danych
  • Od danych poprawnych technicznie do zgodnych danych
   • Brakujące obserwacje
   • Odstające obserwacje
   • Niezgodności w danych
   • Korekta danych
   • Imputacje danych
  • Cykl produkcji powtarzalnych analiz
  • Podstawy knitr i rmarkdown
  • Rozszerzenia plików
  • Łączenie bloków kodu z tekstem
  • Hooks
  • Integracja knitr i markdown w RStudio
  • Dobre praktyki
  • Prezentacja kodu i wyników
  • R Markdown, knitr, LaTeX, Beamer, HTML
  • Łączenie tekstu z wynikami obliczeń
  • Prezentacja wyników w formie tablearycznej
  • Tablice LaTeX, HTML
  • Integracja wykresów i grafik
  • Wykresy z ggplot2, googleVis
  • Podstawy Latex
  • Sekcje, rozdziały
  • Matematyka
  • Listy, wypunktowanie
  • Bibliografia z BibTeX
  • Tworzenie dużych raportów w LaTeX
  • Tworzenie dużych raportów w knitr
  • Łączenie dokumentów
  • Prezentacje w LaTeX Beamer
  • Podstawy R Markdown
  • Edytory R Markdown
  • Sekcje, rozdziały, paragrafy
  • Linki, specjalne znaki
  • Listy, wypunktowanie
  • CSS i Markdown
  • Tworzenie dużych raportów z R Markdown w HTML
  • Prezentacje HTML w R Markdown
  • Prezentacje LaTeX Beamer w R Markdown
  • Publikowanie
  • Podstawy i niezbędne elementy
  • Struktura pakietu
  • Analiza składowych pakietów
  • Cykl produkcji pakietu
  • Tworzenie struktury folderów
  • Budowa własnego pakietu
  • Testowanie