Data ScienceR

Text Mining w R

05 - 07 sie 2024

Online

3 050,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie Text Mining w R rozwija umiejętności związane z pozyskaniem, przetwarzaniem, analizą oraz ekstrakcją użytecznych wzorców i informacji z danych tekstowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają kompletny zestaw narzędzi i metod które będą mogli wykorzystać w praktyce na własnych danych już pierwszego dnia po szkoleniu.

  Duży nacisk został położony na najtrudniejsze kwestie związane z przetwarzaniem nieustrukturyzowanych tekstów do postaci która umożliwia ich wykorzystanie w algorytmach maszynowego uczenia. Warsztatowa forma szkolenia sprzyja zapamiętywaniu i zrozumieniu nawet najtrudniejszych koncepcji text mining ponieważ na bieżąco można obserwować i analizować postępy w pracy z tekstem. Uczestnicy kończą szkolenie z zestawem skryptów, procedur i funkcji w R które po zmianie danych mogą w większości wykorzystać na nowych danych. Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu przez ekspertów uczestnicy szkolenia mają również możliwość rozwinąć swoje umiejętności efektywnej pracy w środowisku R i poznać najlepsze praktyki.

  Szacuje się że ponad 70% dostępnych danych przenoszących istotne dla biznesu informację jest w formie nieustrukturyzowanej z czego większość w formie tekstowej. Gdy dodamy do tego coraz szybszy napływ nowych danych, efektywna analiza danych tekstowych jest coraz cześciej poszukiwaną umiejętnością wśród Analityków danych i Data Scientists.

  Text mining to ogólna nazwa na zbiór metod i technik służących do wydobywania praktycznych informacji biznesowych z danych tekstowych. Proces text miningu obejmuje przetwarzanie nieustrukturyzowanego tekstu do postaci danych, najczęściej numerycznych, którymi zasilane są odpowiednie algorytmy uczące. W wyniku procesu uczenia otrzymujemy informacje i wzorce które po ewaluacji stanowi ważne źródło wiedzy i wsparcie procesów decyzyjnych w biznesie. Typowe problemy jakie rozwiązywane są za pomocą text miningu to:

  • Kategoryzacja tekstu
  • Klasyfikacja tekstu
  • Analiza sentymentu
  • Wykrywanie nazw własnych
  • Modelowanie tematyczne

  Dla kogo jest to szkolenie?

  • NauData Scientist
  • Analitycy danych
  • Inżynierowie danych

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia:

  • Nauczysz się jak pozyskiwać i przetwarzać tekst w systemie R
  • Nauczysz się przygotowywać tekst do postaci danych którymi można zasilić algorytmy maszynowego uczenia
  • Poznasz najważniejsze biblioteki w R wykorzystywane w Text Mining
  • Nauczysz się korzystach z metod statystycznych i algorytmów służących analizie danych tesktowych
  • Zrozumiesz jak analiza danych tekstowych może wesprzeć problemy decyzyjne w biznesie dzięki praktycznym przykładom i case study
  • Nauczysz się praktycznego podejścia do problemu analizy tekstu i jego rozwiązania
  • Poznasz najlepsze praktyki w analizie danych w systemie R
  • Czym jest text mining?
  • Dlaczego potrzebne jest wyodrębnienie dotatkowej grupy metod?
  • Dlaczego text mining jest nam potrzebny
  • Analiza procesu text mining krok po kroku
  • Jakie narzędzia są nam potrzebne i jak zacząć
  • Text Mining analiza przypadku i aplikacje
  • Przegląd pakietów w R do analizy danych tekstowych między innymi – tidytext, tm, OpenNLP, RTextTools, languageR, koRpus, RKEA, stringr
  • Ładowanie danych tekstowych z plików PDF, DOC, HTML, XML, JSON HTTP i baz danych
  • Pozyskiwanie danych ze stron internetowych – web scraping
  • Obiekty w R pozwalające na przechowywanie tekstu i metadane o tekście – corpora, corpus
  • Wykrywanie języka tekstu
  • Manipulacje na tekście z pakietem tidytext
  • Transformacje tekstu z pakietem stringr
  • Przetwarzanie tekstu z wyrażeniami regularnymi w pakiecie stringr
  • Tokenizacja tekstu na słowa
  • Usuwanie słów niewpływających na identyfikację tekstu i nieniosących istotnych treści np. spójniki itp.
  • Tagowanie części mowy
  • Normalizacja tekstu w tym Stemming i lematyzacja odpowiednia dla danego języka oraz synonimy
  • Konwersja do postaci bag of words
  • Term Document Matrix
  • Reprezentacja tekstu za pomocą macierzy TF-IDF i prawo Zipfa
  • Model wektorowej reprezentacji słów Word2vec i word embeedings
  • Częstotliwośc występowania słów
  • Asocjacje pomiędzy słowami
  • Sieci słów
  • Dendrogramy
  • Word Clouds
  • Biblioteki do analizy sentymentu w R
  • Analiza pozytywnych i negatywnych słów
  • Scoring
  • Emotikony i ich znaczenie w analizie sentymentu
  • Tworzenie słownika
  • Algorytmy do analizy sentymentu
  • Case study
  • Wyszukiwanie podobnych dokumentów za pomocą algorytmów k-means, k-medoid i metod hierarchicznych
  • Wykorzystanie algorytmów w R
  • Miary podobieństwa dokumentów
  • Studium przypadku
  • Latent Semantic Indexing
  • Latent Dirichlet Allocation
  • Text2vec
  • Studium przypadku
  • Redukcja wymiaru problemu z PCA
  • Pakiety FactoMineR oraz Amap
  • Kanoniczna analiza korespondencji
  • Singular value decomposition
  • Ekstrakcja obiektów z tekstu
  • Algorytmy NER
  • Praktyczne zastosowanie NER
  • Klasyfikacja vs predykcja
  • Klasyfikacja za pomocą algorytmu bayesowskiego
  • Klasyfikacja za pomocą algorytmu SVM
  • Interfejs RtextTools do klasyfikacji tekstu
  • Ewaluacja modeli
  • Studium przypadku