Data ScienceR

Tidyverse w R – Efektywna praca z danymi dla Data Science

03 - 04 paź 2024

Online

2 200,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Data Science to ekscytująca dziedzina której celem jest transformacja surowych danych w wiedzę istotną z punktu widzenia biznesu. Import, czyszczenie, transformacja i wizualizacja danych to zestaw kroków bez których nie możemy przeprowadzić procesu data science a które są szalenie ważne z punktu widzenia produktywności i efektywności całego procesu.

  Tidyverse to zestaw pakietów w R zaprojektowanych z myślą o Data Science. Stworzone przez Hadleya Wickhama tworzą spójne i efektywne środowisko do pracy z danymi. Wspólna filozofia, składnia i struktura zadecydowały o sukcesie tych pakietów. Krótko po wprowadzeniu pakiety z rodziny Tidyverse stały się standardem wykorzystywanym przez społeczność Data Science na całym świecie.

  Przy współpracy z praktykami Data Science zaprojektowaliśmy szkolenie które skupia się na wykorzystaniu pakietu Tidyverse. W formie warsztatu omawiamy i prezentujemy rozwiązania najczęściej spotykanych problemów w pracy z danymi. W szkoleniu wykorzystane zostaną dwa duże zbiory danych surowych które w trakcie szkolenia przygotujesz i przeanalizujesz pod okiem doświadczonego trenera.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie z uwagi na zaawansowany poziom dedykujemy osobom które potrafią programować w R i mają doświadczenie w Data Science. W szczególności szkoleniem powinny zainteresować się osoby na stanowiskach Data Scientists, Analityk danych oraz Inżynier danych.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Zaplanować i wdrożyć efektywny proces przetwarzania danych krok po kroku zaczynając od surowych danych do pierwszych insightów
  • Dowiesz się jak importować i łączyć dane z różnych źródeł za pomocą kilku linijek kodu
  • Poznasz najważniejsze elementy struktury danych tibble zaprojektowanej specjalnie na potrzeby tidyverse
  • Nauczysz się jak poprawnie reprezentować dane w pamięci przy zachowaniu spójności
  • Poznasz najlepsze sposoby transformacji zbioru danych w tym między innymi filtrowania, tworzenia zmiennych, przekodowania, obliczeń w grupach
  • Nauczysz się sprawnie pracować na różnych typach danych w szczególności factor, string i date time
  • Poznasz efektywne funkcje programistyczne pozwalające wykonać powtarzalne zadania bez wykorzystania pętli
  • Dowiesz się jak wyodrębnić informacje z danych za pomocą efektownych wizualizacji korzystając z ggplot2
  • Jak wykorzystać najlepsze pakiety w R do rozwiązania wielu problemów w Data Science?
  • Reprezentacja danych i wspólne API wielu pakietów w tidyverse
  • Przedstawienie pakietów z tidyverse:
   • Import danych – readr, readxl, haven, jsonlite, xml2, httr, rvest, DBI
   • Struktura danych – tibble
   • Przetwarzanie danych – dplyr, tidyr, stringr, forcats,lubridate, hms, blob
   • Eksploracja i wizualizacja – ggplot2
   • Programowanie – purr, magrittr, glue
  • Importowanie danych w formie tabelarycznej – csv, tsv, fwf, txt
  • Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego – xls, xlsx
  • Importowanie danych z źródeł – JSON, XML, Web API, Web scraping
  • Łączenie z bazami danych SQL, NoSQL
  • Łączenie tablic danych za pomocą klucza – mutate(), inner_join(), outer_join()
  • Łączenie tablic po obserwacjach – semi_join(), anti_join()
  • Operacje na zbiorach – intersect(), union(), setdiff()
  • Rozwiązywanie problemów przy łączeniu danych
  • Tibble – nowy data frame dla tidyverse
  • Różnice pomiędzy tibble a data frame
  • Tworzenie i konwersja na format tibble
  • Zalety korzystania z tibble
  • Sposoby organizacji i reprezentacji danych
  • Koncepcja tidy data i najlepszy sposób reprezentacji danych
  • spread() – zmiana reprezentacji tabeli z długiej na szeroką
  • gather() – łączenie kolumn dla tej samej zmiennej w jedną
  • separate() – ekstrakcja danych z kolumny z wieloma wartościami
  • unite() – łączenie danych w wielu kolumn w jedną
  • Filtrowanie wartości – filter()
  • Przegrupowanie wartości – arrange()
  • Wybór zmiennych – select()
  • Dodawanie nowy zmiennych – mutate(), transmute()
  • Operacje na grupach – groupby()
  • Tabele przestawne – summary()
  • Rozszerzenia funkcji dplyr – _at, _all, _if, _each
  • stringr – praca z danymi tekstowymi (strings)
  • forcats – praca z danymi jakościowymi wielomianowymi (factors)
  • lubridate – praca z danymi typu data, data-czas
  • Przetwarzanie potokowe z magrittr pipe %>% oraz %>T%
  • Tworzenie czytelnego kodu z pomocą rodziny funkcji map()
  • Rodzina funkcji walk
  • Inne użyteczne funkcje zastępujące pętle ja keep(), discard() some(), every(), detect()
  • Deklaratywna koncepcja tworzenia wykresów
  • Mapowanie danych na wykresie za pomocą aesthetics
  • Tworzenie wykresów dla pogrupowanych danych
  • Reprezentacja danych na wykresie za pomocą geoms
  • System współrzędnych i jego formatowanie
  • Dobre praktyki czyli jak połączyć wszystkie elementy i zbudować elegancki pipeline
  • EDA case study