ProgramowaniePython

Wzorce projektowe w języku Python

18 - 23 lip 2024

Online

3 500,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Wzorce projektowe to rozwiązania powszechnych w programowaniu problemów, które w łatwy sposób można wykorzystać ponownie. Termin ten został rozpowszechniony książką “Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software” autorstwa Erich’a Gamma, John’a Vlissides, Ralp’a Johnson oraz Richard’a Helm. Szkolenie ma na celu wprowadzenie osoby programujące w Pythonie w zaawansowane elementy tego języka oraz zaprezentowanie w jaki sposób mogą projektować wydajne, łatwo rozszerzalne rozwiązania przy użyciu wzorców projektowych. Oprócz warstwy teoretycznej pokazane zostaną praktyczne zastosowania wszystkich konceptów.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie przeznaczone jest dla deweloperów Python którzy chcą poznać wzorce projektowe/zaawansowane elementy Python’a i tym samym podnieść jakość wytwarzanego przez siebie oprogramowania.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie:

  • Wiedział czym są dekoratory i jak tworzyć własne
  • Wiedział na czym polega paradygmat programowania funkcyjnego
  • Znał wzorce projektowe „Gang of four”
  • Potrafił ocenić wzorce architektoniczne używane są do projektowania złożonych aplikacji
  • Menadżer kontekstu
  • Dekoratory
  • Closures
  • Properties i deskryptory
  • Iteratory
  • Generatory
  • Funkcje jako obywatele pierwszej kategorii
  • Programowanie funkcyjne
  • Abstract Base Classes
  • Tworzenie obiektów wywoływalnych
  • Multimethods
  • Pool
  • futures
  • Kolejki wiadomości na przykładzie Celery
  • asyncio, twisted, curio oraz trio
  • greenlets i gevents
  • Pythonic way of coding
  • Zasady SOLID
  • Single responsibility
  • Open/closed
  • Liskov substitution
  • Interface segregation
  • Dependency inversion
  • Kreacyjne wzorce projektowe
  • Budowniczy
  • Fabryka
  • Prototyp
  • Singleton
  • Strukturalne wzorce projektowe
  •  Adapter
  •  Bridge
  •  Kompozyt
  •  Fasada
  • Proxy
  • Behawioralne wzorce projektowe
  • Łańcuch odpowiedzialności
  • Command
  • Interpreter
  • Observer
  • Visitor
  • Memento
  • Model klient-serwer
  • Model-View-Controller
  • Peer-to-peer
  • Architektura warstwowa