Outsourcing

Podejmujemy się realizacji wybranych procesów

Wsparcie rekrutacji

Tekst

Predictive maintenance

Predictive maintenance jest oparta na sztucznej inteligencji i polega na wykorzystywaniu danych z czujników wbudowanych w sprzęt IoT. Technologia ta pozwala przede wszystkim monitorować eksploatację maszyn oraz przewidywać, które elementy należy wymienić zanim się zepsują. Konserwacja predykcyjna, w odróżnieniu od konserwacji rutynowej, wykonywana jest wyłącznie wtedy, gdy dochodzi do wykrycia sygnałów niewydolności lub starzenia się komponentów. Pozwala to na wczesną detekcję usterek, zapobieganie nieoczekiwanym awariom urządzeń, wygodne planowanie konserwacji i zmniejszenie kosztów napraw.