Najbardziej podobało mi się, że trener był ekspertem w dziedzinie, z której prowadził szkolenie. Starał się odpowiedzieć na wszelkie zadawane przeze mnie pytania - jeśli coś wymagało doprecyzowania lub pogłębienia, w przerwach drążył rozwiązania do skutku. Bardzo zaangażowany w szkolenie i komunikatywny. Nie było zagadnień, na które nie znałby odpowiedzi.