Tomasz Zając

Chief Data Scientist

Tomasz jest założycielem Bluemetrica i Chief Data Scientist. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie komercyjne w rozwoju i wdrażaniu rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, a także w prognozowaniu ilościowym i modelowaniu predykcyjnym. Kompetencje zawodowe zdobywał pracując jako Data Science Consultant dla Banku Światowego oraz jako Chief Expert w Ministerstwie Finansów.

Stale spełnia kolejne zawodowe cele, biorąc udział w międzynarodowych projektach. Jest absolwentem kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne oraz doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie dydaktyczne wypracował prowadząc zajęcia w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zdobyte doświadczenie i wiedzę przekazuje podczas licznych szkoleń organizowanych nie tylko w Polsce, lecz także za granicą.